ul. Morawskiego 5/220C
30-102 Kraków
Polska
+ 48 507 062 615
10 marca 2019

O Fundacji

FUNDACJA PROMOCJI KULTURY ARTYSTYCZNEJ, FILMOWEJ I AUDIOWIZUALNEJ ETIUDA&ANIMA formalnie powstała w październiku 2016 roku, jednakże jej założyciele: Bogusław Zmudziński i Katarzyna Surmacz przez wiele lat prowadzili swoją działalność w ramach Stowarzyszenia Rotunda. Działalność ta głównie skupia się wokół filmu animowanego i artystycznego, należy do niej zarówno organizacja wydarzeń filmowych jak i edukacyjnych.

Najważniejsze cele statutowe FUNDACJI:

 • Organizacja festiwali, przeglądów oraz innych krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych o charakterze artystycznym, w tym przede wszystkim z zakresu filmu oraz sztuk audialnych i wizualnych;
 • Organizacja zdarzeń artystycznych promujących polską sztukę, film oraz twórczość audiowizualną w kraju i za granicą;
 • Inicjowanie działań edukacyjnych z obszaru kultury artystycznej, filmowej i audiowizualnej;
 • Organizacja różnego typu warsztatów o tematyce artystycznej, filmowej oraz audiowizualnej, zarówno adresowanych do przedstawicieli branży, jak i do nieprofesjonalistów;
 • Promocja i dystrybucja dzieł audiowizualnych
 • Organizacja konferencji, seminariów i wykładów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych z zakresu działań Fundacji;
 • Działalność wydawniczą o charakterze naukowym, popularnonaukowym i publicystycznym z zakresu działań Fundacji;
 • Działalność wydawnicza z zakresu działań Fundacji.

W 2019 roku kontynuowaliśmy realizację najstarszych i największych wydarzeń: 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima oraz 11. Krakow Summer Animation Days, a także zorganizowaliśmy kilka projektów nowych projektów:

 • Ożywiamy książki,
 • Elewacja-animacja czyli mapping Małego Rynku,
 • Gotowanie na ekranie - Kraków Stolicą Gastronomiczną Europy 2019 (warsztaty kulinaro-filmowe),
 • druk publikacji pokonferencyjnej „Pokręcone sny historii. Propaganda, ideologia i animacja z perspektywy krajów V4” pod redakcją Olgi Bobrowskiej, Michała Bobrowskiego i Bogusława Zmudzińskiego.

W roku 2020 FUNDACJA kontynuuje dotychczasowe działania związane z promocją kultury filmowej poprzez realizację głównych celów statutowych oraz organizację najważniejszych projektów:

 • 27. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima
 • Polska Szkoła Animacji – 8 edycja (projekt w całości odbywa się poza granicami kraju, promuje polską animację)
 • 12. Krakow Summer Animation Days
 • ANIMA_LS - warsztaty animacji dla młodzieży
 • prowadzenie działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego
 • druk publikacji „Twórczość filmowa Jana Švankmajera – wybrane konteksty kulturowe” Bogusław Zmudziński
Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram