st. Morawskiego 5/220C
30-102 Krakow
Poland
+ 48 507 062 615

The film work of Jan Śvankmajer - publication

The film work of Jan Śvankmajer

Okładka publikacji

© Wydawnictwa AGH, Kraków 2020
© Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej
Etiuda&Anima
ISBN 978-83-66364-42-4
Kraków 2020

Darmowy i otwarty dostęp do publikacji!

Patronat medialny nad wydarzeniem: publikacja Bogusława Zmudzińskiego pt. "Twórczość filmowa Jana Svankmajera. Główne konteksty kulturowe i ideowe" objęła TVP Kultura. Więcej po tym adresem.

Publikacja jest udostępniana w ramach wolnego i otwartego dostępu on-line poniżej:


Twórczością Jana Švankmajera Bogusław Zmudziński interesuje się od dawna. Od wielu lat pisze na ten temat eseje, które pojawiają się w różnych periodykach. Zebrane w całość składają się na interesującą i wnikliwą rozprawę krytyczną dotykającą istoty twórczości czeskiego mistrza. Autor uważnie przygląda się utworom artysty i tropi charakterystyczne dla jego sztuki idee, motywy i wątki, które poddaje dociekliwej analizie. (…) Jest też
przekonany o wyjątkowej pozycji Švankmajera w panteonie reżyserów surrealistów. Stawia go w jednym rzędzie ze sztandarową postacią ruchu Luisem Buñuelem. Zdecydowanie unikatową twórczość Švankmajera sytuuje w towarzystwie dzieła trzech twórców, którzyzajmują osobne miejsce w historii filmu animowanego. Są to Walerian Borowczyk oraz bracia Stephen i Timothy Quay. Mimo różnic w podejściu do sztuki istnieją elementy wspólne, pozwalające uznać tych twórców za jedną „rodzinę”.

(z recenzji prof. dr. hab. Hieronima Neumanna)

Ujmującym rysem książki, opartej nie tylko na fascynacji twórczością i osobowością Jana Švankmajera, ale również na wielojęzycznej (w tym czeskiej) literaturze przedmiotu, jest jej szeroki horyzont poznawczy i intelektualny, ponieważ Bogusław Zmudziński ujawnia w niej kompetencje nie tylko filmoznawcy, ale również historyka sztuki i filozofa kultury. Funkcjonalny i synergiczny zestrój tych ról i specjalności pozwolił mu na wieloaspektowy i uniwersalny dyskurs, którego celem było sportretowanie Švankmajera nie tylko jako filmowego surrealisty, ale także jako przenikliwego analityka i krytyka totalitarnej ideologii i współczesnej cywilizacji tout court.

(z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Szczepańskiego)

Bogusław Zmudziński, z wykształcenia prawnik i filozof, wieloletni pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, założyciel i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima, prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rotunda” oraz założyciel Fundacji Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima. Zajmuje się filozofią społeczną, estetyką i badaniami nad filmem autorskim, w tym zwłaszcza animowanym. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Association Internationale du Film d’Animation (Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmu Animowanego) – ASIFA.

Redaktor Naczelny Wydawnictw AGH:
Jan Sas

Komitet Wydawnictw AGH:
Andrzej Pach (przewodniczący)
Jan Chłopek
Barbara Gąciarz
Bogdan Sapiński
Stanisław Stryczek
Tadeusz Telejko

Recenzenci:
prof. dr hab. Hieronim Neumann (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Tadeusz Szczepański (Łódzka Szkoła Filmowa)

Afiliacja autora:
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Humanistyczny
Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Na okładce wykorzystano zdjęcie autorstwa Bogusława Zmudzińskiego,
wykonane za zgodą Jana Švankmajera w jego pracowni w miejscowości Knovíz, w lutym 2016 r.

Na czwartej stronie okładki zamieszczono portret Bogusława Zmudzińskiegoautorstwa kanadyjskiego kompozytora Normanda Rogera.

Redakcja:
Magdalena Grzech

Projekt okładki:
Paweł Gąsienica‑Marcinowski

Autorzy reprodukowanych plakatów:
prof. dr hab. Mieczysław Górowski – ASP w Krakowie (s. 219)
Adam Żądło (s. 221)
Lucija Mrzljak (s. 223)

Skład komputerowy:
MarDruk, Marcin Herzog
tel. 0 602 130 104, http://www.mardruk.pl

Facebook Etiuda&AnimaInstagram Etiuda&AnimaYouTube Etiuda&Anima
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram